https://kalmarposten.prenly.com/841/Kalmarposten/205677/2018-12-12/r

https://www.macksm.se/media/117628/mack-sm-2018-recipe-lilian.pdf


https://24kalmar.se/tv-text-lilians-macka-kan-bli-sveriges-basta-bara-att-kora_5f47e3f5

https://www.barometern.se/kalmar/fran-forrad-till-smaskaligt-hembageri/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7062417

https://www.ostrasmaland.se/kalmar/surdegar-och-tartletter-i-lilians-hantverksbageri/


https://24kalmar.se/lilian-25-vagade-folja-drommen-oppnar-bageri_5f47e3f5